Fräulein Lasse und die Pipiklasse

Fräulein Lasse und die Pipiklasse is een informatief boekje dat is ontwikkeld voor kinderen met urine-incontinentie en voor de verzorgers en zorgverleners (kinderbekkenbodem- en kinderfysiotherapeuten, huisartsen, CJG-artsen) van deze kinderen.

Voor kinderen is incontinentie een grote sociale handicap. Met dit leuke stripboekje, inclusief tips voor ouders, hopen wij bij te dragen aan het verminderen van klachten bij deze groep kinderen.

Fräulein Lasse und die Pipiklasse kan door zorgprofessionals die kinderen met urine-incontinentie behandelen gratis worden aangevraagd met onderstaand bestelformulier.

Ouders kunnen het stripboekje ook bestellen voor € 3,95. 

Hopelijk helpt Fräulein Lasse und die Pipiklasse vele kinderen en is het een prettige manier voor zorgverleners om het probleem aan kind en verzorgers uit te leggen.